Nyheder
klintcrop

Stevns Klint: Foto af Margot Donkersloot

Vi er en sammenslutning af behandlere, som ønsker at udbrede kendskabet til de mange forskellige behandlingsformer.

Behandlerne i netværket har en vågen bevidsthed om, at mennesket danner en helhed, bestående af krop, psyke og ånd, og behandlingsmetoderne tager udgangspunkt i dette grundsyn.