Temaaftner arkiv

Tema aften: Familieopstillinger

Familieopstilling – temaaften på Store Heddinge Bibliotek

 

Mandag den 16.11. 2015 kl. 19:00-21.00 har Stevns Behandlernet efterårets sidste temaaften.
Denne aften fortæller Uffe Jonas og Vera Rahbek om Familieopstilling, som er en spirituelt orienteret terapiform, der kan bruges til at bearbejde personlige knuder og problemer af næsten enhver art.

 

Grundprincippet i en Familieopstilling er, at man arbejder med stedfortrædere for vigtige personer, tilstande eller hændelser i deltagerens liv. Stedfortræderne bliver til en levende og sanselig model af gruppens indbyrdes forhold.

 

Familieopstilling er en af de mest effektive former for terapi, fordi den ikke beskæftiger sig så meget med langvarig snak om følelser, men tager direkte fat på at afdække og ændre de bagvedliggende mønstre.

 

Uffe og Vera vil demonstrere, hvordan en session fungerer, så man kan få et direkte indblik i noget, som det i virkeligheden kan være svært at forklare med ord.

 

Det er gratis at deltage.
I pausen servers kaffe/te og kage.

Tilmelding til Uffe og Vera på mail: uffevera@mail.dk, eller tlf.: 56 50 25 55, mobil 60 95 35 88.

Eller mød blot op.

Tema aften: Zoneterapi – hjælp til selvhjælp

Zoneterapi – hjælp til selvhjælp

 

Den 19-10-2015 kl. 19-21 holder Stevns Behandlernet endnu et foredrag på St. Heddinge Bibliotek.
Denne gang er det Karina Odefey, der holder et foredrag om Zoneterapi. Hun vil komme ind på, hvad zoneterapi er og hvordan denne behandling kan hjælpe kroppen til selvregulering og genoprettelse af ubalancer.

Karina Odefey vil give nogle eksempler fra hendes klienter med ubalancer i form af migræne, fordøjelsesproblemer, diabetes og mellemørebetændelse. Selvfølgelig med klienternes tilladelse og anonymiseret.

Hun kommer også ind på behandling som symptombehandling og årsagsbehandling; hvad er forskellen og hvordan vendes behandlingen fra symptombehandling til årsagsbehandling.

Gratis entré og der er kage, te og kaffe i pausen.

Tilmelding gerne til: ka.odefey@gmail.com, eller mobil: 22 58 68 76

Eller mød bare op.

Temaaften: Lyt til din krop – kost og sundhed

”Lyt til din krop. Den fortæller dig noget” Temaaften i Stevns behandlernet med Karen Nørby

Mandag den 14. september 2015 kl. 19-21.

Foredrag om kost og sundhed og om at forstå de signaler som kroppen sender. Foredraget henvender sig til alle, der har små eller store udfordringer fysisk eller psykisk. Og som gerne vil blive klogere på, hvad kosten kan gøre for vores ve og vel.

Måske har du smerter, eksem, hovedpine, vægtproblemer, fordøjelsesproblemer, livsstilssygdomme, psykiske udfordringer eller noget helt andet. Dette foredrag sætter fokus på, at vores krop prøver at fortælle og vise os, når der er noget galt, og hvad vi kan gøre gennem kosten for at få det bedre. Økonomi, dårlige vaner og forskellige undskyldninger står ofte i vejen for, at vi ikke flytter os og gør noget ved vores udfordringer. Men det er ikke så svært at lytte og forstå sin krop samt at handle på det.

Når du har hørt dette foredrag, så ved du…

  • Hvad det grundlæggende vil sige at have det godt og være sund
  • Hvilke overspringshandlinger vi ofte bruger for ikke at flytte os
  • Hvilke fødevarer kroppen gerne vil have, og hvad du kan spise til dagens måltider
  • Noget om fedtstoffer, sukker og fordøjelsen

Du får redskaber til…

  • At lytte til din krop og forstå de signaler som den sender
  • At bruge kosten og eventuelle kosttilskud
  • At flytte dig og få mere energi, overskud og en gladere krop og psyke

Karen er ernæringsterapeut, forfatter og en inspirerende foredragsholder. Hun har holdt et utal af foredrag på skoler og institutioner samt i foreninger og ældreklubber. Hun bruger sig selv, cases og sin store viden indenfor ernæring til at hjælpe og vejlede dig og andre.

Foredraget afholdes på Store Heddinge bibliotek, Kirketorvet 2, 4660 Store Heddinge.

Gratis adgang. Biblioteket og Stevns Behandlernet serverer kaffe/te sunde kager og snack.

Tilmelding på mail til info@karennorby.dk eller på SMS til 27 52 90 36, eller du møder bare op.

Vel mødt!

 

 

Temaaften: Bevidstheds Berøring

Mandag d. 9. februar kl.19-21 på Stevns Bibliotek. Gratis Entré.

BevidsthedsBerøring, -om at være i nuet, og finde tilbage til sig selv gennem sin krops sprog

Kom og hør Helle Hermann fortælle om BevidsthedsBerøring. Det er en mild fysisk behandling. Via berøring, tryk og stræk giver jeg dig bevidsthed på din krop lige nu og her, og genskaber forbindelsen din krop, dine tanker og dine følelser. Du lærer din krop og dens sprog at kende på et nyt niveau. Behandlingen løsner indre spændinger, gamle historie og går dybt, fordi berøringen sætter gang i ”glædes”hormonerne og blødgør bindevæv, muskler og skelet.

Denne vilje til at arbejde med sin krop og sine tankemønstre er nogle af de vigtigste elementer for at være tryg i nærværet og nuet.
Når vi bliver bevidste om vores tanker og vaner, styrkes vores evne til at iagttage os selv, og det som sker omkring os. Vi begynder bevidst at lytte med vores krop, og lærer dens sprog bedre at kende. Vi gør måske noget andet end det vi plejer, og handler på det vi mærker i vores krop.

Jo mere tillid får vi til vores krops sprog, og handler på vores indre signaler, jo mere tillid viser livet os
– og du kan lære at navigere helt detaljeret og meget præcist i dit liv og din retning.

Jeg vil vise nogle eksempler som giver et billede af, hvor i livet vi er, om vi er lige her og nu? Om vi er tæt på os? Og du vil få nogle redskaber du selv kan anvende efterfølgende.

Tilmelding til Helle Hermann på: mithelle@hellehermann.dk eller mobil: 27813126.

Du er også velkommen til blot at møde op uden tilmelding.

I pausen er der kaffe/te og kage. Gratis entré.

 

At forbinde ånd og krop ved Vera Rahbek

Mandag den 24/11 kl. 19 -21 – Store Heddinge Bibliotek Gratis adgang – kaffe/te og kage undervejs

Hvis træthed eller modløshed melder sig, er det vigtigt at være bevidst om, hvor og hvordan livskraften kan hentes igen. Foredraget vil handle om mulighederne for at skabe en stærk forbindelse og integration mellem kroppen og psyken. Der vil være praktiske øvel-ser, som er lette at tage med hjem. I vores kultur har vi opbygget en kunstig modsætning mel-lem ånd og krop. Men de kan ikke adskilles. At have krop og ånd forbundet er afgørende for livet. Det ligger i sproget, når vi taler om åndedrættet. Uden åndedræt ville der intet liv være i kroppen. Forbindelsen kan hænge i en tynd tråd eller være tyk som et tov. Gerne til melding til Vera Rahbek på mail:uffevera@mail.dk. Du er også velkommen til blot at møde op.

Hjertets Mystik ved Uffe Jonas

Mandag den 27/10 kl. 19 – 21 – Store Heddinge Bibliotek Gratis adgang – kaffe/te og kage undervejs.

Giver det overhovedet mening at tale om hjertet som andet og mere end en pumpemuskel?

Ja, det viser sig faktisk, at poeterne havde fuldkommen ret. Ifølge den nyeste videnskabelige forskning, så er hjertet et overordentligt sensitivt og intelligent organ, der rummer sine egne “hjerneceller”. Hjertet har sin egen særlige form for hukommelse. Det er det organ i kroppen, der har den stærkeste elektromagnetiske udstråling, langt stærkere end hjernens. Denne udstråling fungerer i praksis som en slags udvidet sanseorgan. Det er derfor, man kan sige, at hjertet er sædet for vores åndelige, sociale og emotionelle intelligens. Det er igennem hjertet, vi lærer at sanse og rumme andre menneske.

Gerne til melding til Uffe Jonas på mail:uffevera@mail.dk. Du er også velkommen til blot at møde op.

Hvad din krop fortæller dig

Mandag den 29. september 2014:

Temaaften med åbent forum for spørgsmål og debat ved Hanne Annemone Massageterapeut ved Stevns Behandlernet.

Kroppen har budskaber til os. Den viser os det igennem f.eks. smerte – udslet – overvægt mm. De forskellige kropsdele har bud-skaber til os, og derigennem kan vi komme nærmere til os selv. Kroppen husker alt. Når vi er para-te til at se/mærke budskabet kom-mer smerten frem, og vi kan på den måde udvikle os som menne-sker. Lyder det spændende – så kom til temaaften.

Efter oplægget vil der være mulighed for spørgsmål og debat.

“Hvorfor syg, når man kan være rask”

Mandag den 18. november:

STORE HEDDINGE: Det er terapeut Jesper Kempel, der mandag den 18. november fra 19.00 til 21.00 giver sit bud på hvordan man overvinder sygdom.

I løbet af aftenen vil han ud fra Rudolf Steiner give et indblik i menneskets opbygning åndeligt set. Hvor vi står i den menneskelige udvikling og hvad vi kan gøre for at være værdige repræsentanter for menneskene. Sygdom bliver forklaret som en guddommelig redningsaktion, der hjælper os tilbage til vores livsvej. De forskellige sygdomme fortæller hver sin historie om hvad det er for egenskaber, vi bør kultivere. Den homøopatiske medicin er en grundsten i processen mod et sundt liv. Jesper Kempel vil forklare om denne medicin og forsøge at fortælle hvorfor den virker og hvorfor den passer til netop den tid vi lever i.

Mød op, hør nyt og stil spørgsmål. Få en god aften med andre der også er nysgerrige på livet. Jesper Kempel har arbejdet med spirituel udvikling hele sit voksne liv og er tæt på afslutningen af sin uddannelse til antroposofisk terapeut.

Arrangementet, der foregår på biblioteket i Store Heddinge, er gratis, og i pausen serveres der kaffe og kage.

Tilmelding kan ske til Jesper Kempel på telefon 27629955 eller e-mail jesper.kempel@gmail.com. Man er også velkommen til blot at møde op.

“Fang din livsdrøm og lev den!”

Temaaften den 28. okt. 2013 kl. 19 -21 på biblioteket i St. Heddinge. Blev aflyst pga stormvejr.

V/hypnotisør og coach Grethe Sinclair, Stevns Behandlernet.

Føler du dig fanget i en grå hverdagstrummerum?

Eller har du svært ved at afdække en udefinerbar følelse af en livsdrøm, der bare venter på at blive opdaget og realiseret?

Få ideer til hvordan du kan træde ind i et nyt og meningsfyldt liv, hvor du kan udleve dit eget specielle potentiale på den særlige måde, der er helt unik for dig.

Gratis entré.

Fordøjelse – Kolik – Zoneterapi

Mandag den 9. september 2013 kl. 19-21 på St. Heddinge bibliotek.

Hvorfor er fordøjelsen er så vigtig for kroppen? Vores immunforsvar hænger nøje sammen med vores fordøjelse. Fordøjelsen optager vitaminer og mineraler samt sporstoffer, som er vigtige for vores cellers reproduktion.

Kolik, hvad kan være årsager til dette? Et ikke helt færdig udviklet fordøjelses system, som skal fungere, med den føde som kommer ind.

Zoneterapi, hvad kan det gøre for vores fordøjelse? Det kan hjælpe kroppen til at oprette/genoprette balancen i fordøjelsessystemet. Kom til vores tema aften den 9. september 2013 kl. 19, og hør mere om emnet, hvor jeg vil gå dybere med fordøjelsens betydning, og hvad vi selv kan gøre, for at hjælpe vores krop. Jeg glæder mig til at se dig.Karina Odefey, Zoneterapeut.